วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมคณะ ดำเนินการตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลพรละมัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 


วันที่ 14 มิถนายน 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมคณะ ดำเนินการตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนกันตวิชญ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 


วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของจังหวัดนครปฐม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ" ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของดรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี