วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนติวเตอร์ภาษาอังกฤษเลิรน์นิ่งพ้อยท์ (อำเภอเมือง) 2. โรงเรียนการบริบาลนครปฐม (อำเภอเมือง)

 


วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงเรียนกวดวิชาเพื่อพัฒนาไอคิวและอีคิว (อำเภอสามพราน) 2.โรงเรียนรัตนเทวีบริบาล (อำเภอสามพราน)


 

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนกวดวิชานครปฐมติวเตอร์ (อำเภอเมือง) 2. โรงเรียนกวดวิชาวรรณศิลป์ (อำเภอเมือง)

 


วันที่ 20 เมษายน 2566 างสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงเรียนพลอยมาลีรักษ์สุขภาพ (อำเภอสามพราน) 2.โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไอแคนรีด เซ็นทรัลศาลายา (อำเภอสามพราน)

 


วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ เวลา 09.00 น.คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 3 แห่งได้แก่ 1.โรงเรียนกวดวิชาบ้านความรู้และเพิ่มพูนปัญญา (อำเภอกำแพงแสน) 2.โรงเรียนพฤกษ์ร่มเย็นบริบาล (อำเภอกำแพงแสน) 3. โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นครปฐม (อำเภอเมือง)

 


วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนสอบขับรถ แทนรัฐไดร์ฟวิ่ง สาย 4 (อำเภอสามพราน) 2. โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ศาลายา (อำเภอสามพราน)


 

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 2 แห่งได้แก่ 1. โรงเรียนคุมอง (อำเภอเมือง)2.โรงเรียนบรรณสรณ์ (อำเภอเมือง)


 

วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนสอนขับรถญาดานาร์ ไดร์วิ่ง (อำเภอเมือง) 2.โรงเรียนสอนขับรถมารส์ ไดร์ฟวิ่ง เซนเตอร์ (อำเภอนครชัยศรี)