วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนกันตวิชญ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน "ตลาดนัดพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา พัฒนาวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รวมทั้งร่วมชมการนำเสนอ Project Approach ของนักเรียนทุกระดับชั้น